PVPBot++ | Kullanım Kılavuzu

Loader

[Focus] : Clienti normal başlatırken algılayıp PVPBot++'yı injectler.

[Select Game] : PVPBot++'yı inject etmek istediğiniz clienti seçmenize yarayan buton.

[Choose] : Metin2 clientini seçmenize yarayan buton.

[Attach for normal client] : Seçtiğiniz clienti başlatır ve PVPBot++'yı inject eder.

[Auto Client - Start] : Seçtiğiniz clienti başlatır ve PVPBot++'yı inject eder, eğer client kapanırsa clienti tekrar açar, karakterinizi oyuna sokar ve kaldığı yerden botlamaya devam eder.

[Auto Client - Reset] : Client slotunun ayarlarını sıfırlar.

[Auto Client - Hide] : Clientin gözükmemesini sağlar.

[Quick Start Auto Clients] : Ayarları yapılmış tüm bot hesaplarını tek seferde açar.

[Quick Stop Auto Clients] : Ayarları yapılmış tüm bot hesaplarını tek seferde kapatır.

PVPBot++ | Main

[Move Speed / Attack Speed] : Karakterin hareket hızını ve saldırı hızını değiştirir.

[Wall Hack] : Duvardan, ağaçlardan vb. engellerden geçmenizi sağlar.

[Ghost Mode] : Karakteriniz ölü iken hareket etmesini sağlar.

[Not Fall] : Karakterinize güçlü beden etkisi verir, yere düşmezsiniz.

[Freeze Move] : Karakterinizin hareket etmemesini sağlar.

[Auto Attack] : Karakterinizin sürekli vuruş yapmasını sağlar.

[Auto Login] : Oyundan düştüğünüzde oyuna tekrar girer.

[Mob Puller] : Slotları çeker.

[Mob Lock] : Slotları karakterinizin içine sokar.

[Pickup] : Yerdeki itemleri toplar.

[Top Most] : Bot ekranını üstte tutar.

[Background Map] : Mapın arka planını gösterir.

[Range Pickup] : Uzaktaki itemleri toplar.

[Target Damage] : Hedef aldığınız mob'a damage atar.

[Wait Damage] : Etrafınızdaki moblara damage atar.

[Range Wait Damage] : Uzaktaki moblara/metinlere damage atar.

[Attack Motion] : Damage hilelerinde başka oyuncunun sizi vuruyor olarak göstermesini sağlar.

[only stones] : Range Wait Damage'nin sadece metinlere vurmasını sağlar.

[player] : Range Wait Damage'nin oyunculara vurmasını sağlar.

PVPBot++ | Level Bot

[Range] : Karakterinizin metin kesmesi gereken alanı belirler.

[Attack Mob] : Bot'u başlattıktan sonra moblara saldırmasını sağlar.

[Attack Stone] : Bot'u başlattıktan sonra metinlere saldırmasını sağlar.

[Do not ks] : Karakterinizin başka oyunculara ks atmamasını sağlar.

[Always do not ks] : Karakterinizin her zaman ks kontrolü yapmasını sağlar, eğer biri sizin metninize dalarsa saldırdığı metini bırakır ve başkasına geçer.

[Start] : Level Bot'u başlatır.

[Wait time] : Metini  kestikten sonra belirlediğiniz milisalise kadar bekler.

[don't attack if the stone is at this level] : Yazdığınız leveldeki metinlere saldırmaz.

[if the stone is not die at such a time, do not attack again] : Karakteriniz belirlediğiniz milisalisede metini  kesemezse o metini bırakır ve bir daha saldırmaz.

[Auto Respawn] : Karakteriniz ölünce dirilmesini sağlar.

[if there is no stone go back to the center] : Eğer alanda metin yoksa ise karakteri botun başladığı yere götürür.

[Teleport Stone] : Saldıracağı metine ışınlanmayı sağlar.

[Pickup - After Stone Die] : Metin kırılınca item toplamasını sağlar.

PVPBot++ | Farm Bot

[Recort route] : Karakterinizin kordinatlarını farm bot rotası için kayıt eder.

[Clear] : Rota listesini temizler.

[Save] : Çizdiğiniz rotayı kayıt eder.

[Get Route List] : Kayıtlı olan rota listelerini çağırır.

[Get Route Settings] : Seçtiğiniz rota ayarlarını yükler.

[Stone] : Farm Bot'un metinlere saldırmasını sağlar.

[Do not ks] : Başkasının metnine saldırmamasını sağlar.

[Always do not ks] : KS kontrolünü  her zaman yapar, eğer biri size ks atarsa metini bırakır ve başka metine saldırır.

[Teleport Stone] : Saldıracağı metine ışınlanır.

[Range] : Farm Bot'un saldırma alanını belirler.

[Wait time] : Metini kestikten sonra belirlediğiniz milisalise kadar bekler.

[Start / Yeşil Düğme] : Farm Bot'u başlatır.

PVPBot++ | Spam Bot

[Chat Bot / Message] : Karakterinizin chat'ten yazağı mesajı belirler.

[Sleep] : Karakterinizin kaç milisalisede yazacağını belirler.

[Chat Type / NORMAL] : Karakterinizin normal, grup, lonca veya bağırmadan yazmasını belirler.

[Start / Stop] : Spam Bot'u başlatır / durur.

[Whisper Bot / Message] : Karakterinizin oyunculara atacağı özel mesajı belirler.

[Sleep] : Karakterinizin kaç milisalisede yazacağını belirler.

[Sleep in msg] : Karakterinizin her mesajdan sonra kaç milisalise beklemesi gerektiğini belirler.

[All] : Karakterinizin etraftaki herkese (pazar, npc, mob) özel mesaj atmasını sağlar.

[Start / Stop] : Whisper Bot'u başlatır / durur.

PVPBot++ | Anti Ban

[Player List] : Etrafınızdaki oyuncuları gösterir.

[White List] : Anti ban özelliklerinden mahrum olacak kişileri belirler, yan çarınız gibi.

[Close features settings] : Close features seçili ise ve yanınızda gm, veya oyuncu var ise belirlediğiniz özellikleri kapatır.

[If player is there - Stop all hack] : Etrafınızda oyuncu var ise tüm hile özelliklerini kapatır.

[If player is there - Play bip sound] : Etrafınızda oyuncu var ise bilgisayarınızın ötmesini sağlar.

[If player is there - Close features] : Etrafınızda oyuncu var ise belirlediğiniz özellikleri kapatır.

[If player is there - Exit] : Etrafınızda oyuncu var ise oyunu kapatır.

[If gm is there - Stop all hack] : Etrafınızda gm var ise tüm hile özelliklerini kapatır.

[If gm is there - Play bip sound] : Etrafınızda gm var ise bilgisayarınızın ötmesini sağlar.

[If gm is there - Close features] : Etrafınızda gm var ise belirlediğiniz özellikleri kapatır.

[If gm is there - Exit] : Etrafınızda gm var ise oyunu kapatır.

[If pm comes - Play bip sound] : Özel mesaj gelirse bilgisayarınızın ötmesini sağlar.

[If pm comes - Exit] : Özel mesaj gelirse oyunu kapatır.

PVPBot++ | Extra

[Use horse / mount] : At'a veya bineğe binmeyi sağlar.

[Use horse / mount - Use] : Karakterinizin belirlediği ata veya bineğe binmesini sağlar.

[Fake Stone List - Add target] : Seçtiğiniz metini sahte metin listesine ekler.

[Fake Stone List - Clear all] : Sahte metin listesini temizler.

[Fake Stone List - Save fake list] : Sahte metin listesini kaydeder.

[Fake Stone List - Get fake list] : Var olan sahte metin listesini yükler.

[Fake Stone List - Start] : Fake metin listesini aktif eder.

[Use Item - "+"] : Belirlediğiniz envanter slotunu item kullanma listesine ekler.

[Use Item - "-"] : İtem listesinden seçtiğiniz slotu listeden siler.

[Use Item - Wait time / 1000] : İtemlerin kaç milisalisede kullanılması gerektiğiniz belirler.

[Use Item - Clear] : İtem listesini siler.

[Use Item - Start] : İtem kullanma özelliğini aktif eder.

[Skill Settings - Skill 1/2/3/4/5/6/] : Seçtiğiniz skilleri kullanır.

[Skill Settings - Wait / 15000] : Seçtiğiniz skillerin kaç milisalisede kullanılması gerektiğini belirler.

[Attack by name - Name / xx metin] : Saldıracağın mob'un ismini belirler.

[Attack by name - Vein] : Damar kazmanıza yarar.

[Attack by name - Start / Stop] : Belirlediğiniz isme sahip mobu tarar ve saldırır.

[Client Settings - Set Size] : Clienti belirlediğiniz boyutlara çevirir.

[Clients Settings - Hide] : Clienti gizler.

[Clients Settings - Show] : Clienti gösterir.

[Captcha Solver - Show Log] : Bot kontrol loglarını gösterir.

[Captcha Solver - svside] : Bot kontrol kırıcının svside'ye odaklanmasını sağlar.

[Captcha Solver - Start Captcha Solver] : Belirlediğiniz ayarlarda bot kontrol kırıcıyı aktif eder.

[PC Unban] : Bilgisayar banını kaldırır.

PVPBot++ | Others

[attack if the stone has there words in its name] : Level Bot ve Farm Bot özelliklerinde sadece belirlediği kelimeleri içeren isme sahip metine saldırır, örnek Siyah Metin;Orman Metini şimdi sadece Siyah Metin ve Orman Metinine saldıracaktır.

[not attack if the stone has theese words in name] : Level Bot ve Farm Bot özelliklerinde saldıracağı metnin isminin içinde belirlediğiniz kelimelerin varlığını kontrol eder, var ise saldırmaz, örnek Bot;Yasak; şimdi metinin isminin içinde Bot veya Yasak kelimesi var ise saldırmayacaktır.

[use item after login] : Belirlediğiniz slotları oyundan düşüp tekrar girdiğinde kullanır.

[use skill bar after login] : Belirlediğiniz skill bar slotlarını oyundan düşüp tekrar girdiğinde kullanır.

[auto enter security code after login] : Güvenlik şifresinizi oyundan düşüp tekrar bağlandığında otomatik girecektir.

[Performance CPU++] : Oyunun grafik ayarlarını kesip cpu kullanımını düşürür.

[Get Map Name] : Map ismini gösterir.

[License Info] : Lisans anahtarınızın bilgisini gösterir.

[Wall Hack - No Target Stone] : Level Bot ve Farm Bot'ta hedef aldığı metnin içine girmemesini sağlar.

[Save / Load Settings - Load] : Seçtiğiniz ayar dosyasını yükler.

[Save / Load Settings - Save] : Ayarlarınızı kayıt eder.